Om oss

Empatispelen är en del av Moderna Teatern, som genom att producera interaktiva upplevelser, teater, filmer och event, skapar nyfikenhet mellan människor och breddar förståelsen av “den andre”. Vi vill utforska och bredda berättandet i en värld av uppslukande medier och spel samt bidra till positiv förändring.

Våra iscensättningar och workshops lär ungdomarna mer om allas lika värde, ifrågasätter normer, förklarar etik och ökar deras empati för andra människors livsvillkor.

Empatispelen började som klassrumsteater, och workshops för ungdomar 2015. Men nyfikenheten på det digitala och leken med dataspels-mekaniker har lett oss både till att producera empatispel i Virtual Reality och till att undersöka interaktiv teater och film.

2023-2024 producerar vi Empatispelen för en allmän publik, och då som ”digilog” scenkonst. Vi undersöker vi hur med teknik kan göra publiken interagerande i att veckla ut historien, som istället för en traditionell berättarlinje från A-Ö, liksom dataspel kommer att ha en förgrenad historia och flera möjliga slut beroende på publikens val.

Digiloga Empatispelen spelas alltså live på scen av skådespelare och andra scenkonstnärer, men styrs digitalt av publiken på plats i rummet, med hjälp av digitala devices och vår tekniska scenmästare. Det blir superspännande och förhoppningsvis premiär på Digiloga Empatispelen 2024.

Empatispelen skola är fortfarande också en workshop som genomförs av skådespelare tillsammans med elever, ute på skolorna och nu också delvis digitalt. Se beskrivande och nedladdningsbar folder under fliken Workshops.

Vi vet att det är möjligt att träna upp förmågan och viljan att utföra empatiska handlingar. Det har Empatiforskning visat. Vi hoppas att Empatispelen på något sätt bidrar.

Vi genomför också workshops med vuxna.

Vill du veta mer om Empatispelen eller om någon specifik del av projektet, maila oss på:  compassiontraining [at] empatispelen.se