Om oss

Empatispelen är en del av Moderna Teatern, som genom att producera interaktiva upplevelser, teater, filmer och event, skapar nyfikenhet mellan människor och breddar förståelsen av “den andre”.

Empatispelen skola är en workshop som genomförs av elever tillsammans med skådespelare, ute på skolorna och delvis digitalt. Se beskrivande och nedladdningsbar folder under fliken Workshops.

Vi vill utforska och bredda berättandet i en värld av uppslukande medier och spel samt bidra till positiv förändring. Våra workshops lär ungdomarna mer om allas lika värde, ifrågasätter normer, förklarar etik och ökar deras empati för andra människors livsvillkor.

Vi vet att det är möjligt att träna upp förmågan och viljan att utföra empatiska handlingar. Det har Empatiforskning visat.

Vi genomför också workshops med vuxna.

Vill du veta mer om Empatispelen eller om någon specifik del av projektet, maila oss på:  compassiontraining [at] empatispelen.se