Workshops

logotype

Empatispelen skola är en workshop och ett lekfullt sätt för ungdomar att lära sig mer om etik och empati, genom teater, film, text och spel. I denna mycket uppskattade workshop lär vi eleverna att både förstå och praktisera etik och empati.

Empatispelen skolas målgrupp är elever från åttonde klass och uppåt. För mer info, ladda ner vår FOLDER OM EMPATISPELEN SKOLA

I den Malmö-klass vi jobbade med i december 2022 gav ungdomarna vår workshop Empatispelen betyget 4 av 5.

– Det var kul att få testa själva att spegla empati och etik med egna tankar. Det var också kul att samarbeta. Jag fick lära känna mina klasskamrater mer.

Fler citat från elever

– Jag lärde mig att teater kan visa hur det ser ut i vissa situationer så man får en tydligare bild.

– Det var väldigt roligt och spännande att skådespela och filma.

– Man lärde sig tänka på hur andra har det i världen.

Hur går det till?

Ungdomarna får genom konkreta teater, film, spel och textövningar träna sin förmåga att sätta sig in i en annan människas livssituation, både här hemma i Sverige och i världen. Genom iscensättning och eget utövande får de en gemensam bild av vad etik och empati är i handling, samtidigt som de samarbetar med varandra på nya sätt.

Workshopen genomförs ute på skolorna, med två skådespelare eller med två skådespelare och en filmpedagog. Delar av workshopen genomförs digitalt i form av förinspelade scener i en interaktiv film. Eleverna löser genom interaktiva / påverkande val olika mobbnings-situationer. Mobbningsproblematikerna är framtagna i samarbete med en konsult från FRIENDS.

Vad kostar det?

Empatispelen följer prismässigt Centrumbildningarnas rekommendationer för kultur i skolan.

Inköpsstöd från Skapande skola

Skolorna finansierar oftast workshopen med inköpsstöd från Kulturrådets Skapande Skola-bidrag. Läs mer här om det stödet: https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/

*

Empatispelen vuxna, för alla som jobbar med eller för ungdomar, är en skräddarsydd workshop på från 90 minuter upp till en halv- eller heldags workshop utifrån era behov, om att möta ungdomar i ungdomars egen värld.

Workshopen passar pedagoger, kulturutvecklare och andra som vill tillägna sig nya verktyg att arbeta med, eller utveckla samarbete med Moderna Teaterns skådespelare och filmare. Maila oss på compassiontraining [at] empatispelen.se för att få veta mer om, eller beställa workshops och seminarie-inslag för vuxna.

Hur går det till?

Vi berättar om hur vi väcker ungdomarnas kreativitet och hur vi genom att koppla ihop den digitala världen med den analoga får igång deras eget skapande, bryter normativa grupperingar och andra gängformationer. Deltagarna får prova övningar vi gör med ungdomarna och vi diskuterar upplägget.

I Workshopen tränar vi bemötande, samarbete och konflikthantering, med empati i centrum.

Vad kostar det?

Kostnaden för Empatispelen vuxna utgår från varje enskild kunds specifika önskemål om var, när och hur evenemanget ska genomföras.

Mer info

Empatispelen vuxna har främst lärare och pedagoger som målgrupp. Varianter av Empatispelen genomförs även på bibliotek och i workshops för skolpersonal, lärare eller andra pedagoger som vill lära mer om och fördjupa sig i arbetssättet.

Vill du veta mer, maila oss på compassiontraining [at] empatispelen.se